Beräkna preliminär avgift

 
 
Ange hushållets sammanlagda inkomst per månad, före skatt. Ange antal barn i hushållet i åldern 6-10 år som är inskrivna på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.