Om webbplatsen

Innehåll

Använda webbplatsen

Hitta på webbplatsen

Genom navigeringen i sidhuvudet hittar du information och tjänster indelade efter verksamhetsområde. De flesta tjänsterna kräver inloggning.

Ladda ner filer

Nedan listas vilka filformat som finns på vår webbplats och vilka program du kan ladda ner gratis för att kunna ta del av information.

Ändra textstorleken

Med hjälp av din webbläsares inbyggda funktioner kan du ändra storleken på texten på webbplatsen. I de flesta moderna webbläsare gör du detta genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. Du kan även ändra textstorleken i webbläsarens menyer.

Teknisk information

Denna webbplats är byggd enligt webbstandarder. Det innebär att XHTML 1.0 Strict används för att strukturera innehållet, och att stilmallar (CSS, Cascading Style Sheets) används för att styra hur innehållet presenteras.

Webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för ovan angivna standarder. Äldre versioner av webbläsare som inte har stöd för webbstandarder visar samma innehåll, men utan formgivningen. För mer information om olika webbläsare, se respektive tillverkares webbplats.

Skript

Webbplatsen använder JavaScript för att sätta fokus i formulär, förenkla val av datum och för att öppna vissa typer av länkar i nya fönster. Ingen av dessa funktioner är kritiska för att webbplatsen ska fungera.

Här hittar du information som kommunen enligt lag ska lämna vid användning av kommunens elektroniska tjänster.


Postadress:

Nacka kommun
131 81 Nacka

Besöksadress:

Nacka Stadshus, Granitvägen 15

Telefon: 08-718 80 00
Fax: 08-718 91 15

E-post: info@nacka.se

Organisationsnummer: 212000-0167

En cookie (kaka) är en liten textfil som lagras på din dator. Cookien består av en liten datamängd med information om vad du gör när du besöker webbplatsen.

Det finns två typer av cookies:

  1. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  2. En tillfällig cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Tillfälliga cookies försvinner när du stänger din webbläsare. Tillfälliga cookies kallas även sessionscookies.

Så stänger du av cookies i din webbläsare

Om du inte vill att cookies ska sparas på din dator kan du välja att blockera dem i webbläsarens säkerhetsinställningar. Du kan också ställa in så att du får en varning varje gång webbläsaren vill spara ner en cookie till din dator.Läs mer om vad cookies är och vad lagen säger på Post- och telestyrelsens webbplats

När du loggar in och använder e-tjänsten Nacka24 Förskola & Skola godkänner du samtidigt att Nacka kommun behandlar dina personuppgifter.

Vi behöver samla in, lagra och bearbeta dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig e-tjänster inom förskola och skola. För att vi ska ha en rättssäker hantering av ditt ärende hämtar vi även uppgifter om dig och ditt/dina barn från folkbokföringen. De uppgifter du lämnar används för handläggning av ansökan, kö, erbjudande och placering samt fakturering inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem samt ansökan och elevregister inom förskoleklass och grundskola. Laglig grund för behandlingen av personuppgifterna är Skollagen 2010:800.

Tillgång till verksamhetssystemet har anställda på utbildningsenheten samt handläggare på förskolor och pedagogisk omsorg som är auktoriserade av Nacka kommun samt på skolor som godkänts av Skolinspektionen. Du bör observera att kommunens verksamheter lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att, med undantag för uppgifter som skyddas av sekretess, vem som helst kan begära att få ta del av handlingar som räknas som allmänna handlingar.

På Nacka kommuns webbsida kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Här finns också information om dina rättigheter samt vårt dataskyddsombud vars uppgift är att kontrollera att vi följer bestämmelserna i dataskyddsförordningen.
Läs om hur ett ärende hanteras inom kommunen
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter i samband med e-tjänsten Nacka24 Förskola och Skola är du välkommen att mejla till utbildningsenheten@nacka.se

Dataskyddsförordningen och offentlighetsprincipen

För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär en rätt för var och en att hos Nacka kommun ta del av allmänna handlingar.

Detta innebär att även personuppgifter kan begäras och lämnas ut som en del av allmän handling oavsett för vilket ändamål personuppgiften ursprungligen behandlades.

Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller bland annat för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att personuppgiften behandlas i strid med dataskyddsförordningen eller dataskyddslagen.

Information och registerutdrag

Den registrerade har rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av Nacka kommun både när uppgifterna samlas in och när den registrerade begär det.På Nacka kommuns webbsida ”Behandling av personuppgifter” hittar du information om hur du gör för att få ett registerutdrag med vilka av dina personuppgifter som behandlas av Nacka kommun.Länk till Nacka kommuns webbsida "Behandling av personuppgifter"

Regler för användningen av kommunens e-tjänster

Du har rätt att använda Nacka kommuns tjänster för eget bruk, alternativt för någon som du är förmyndare eller ställföreträdare för. Du ansvarar för att de uppgifter du lämnar är korrekta. Missbruk av kommunens tjänster kan medföra att du nekas åtkomst till kommunens tjänster.